Veskimöldre koolimaja

Veskimöldre uus lasteaed-põhikool valmib järgmiseks kevadeks

Saue vald ja Veskimöldre piirkonna arendajad sõlmisid lepingu uue lasteaed-põhikooli ehitajaga, kelleks valiti Ehitus 5 ECO, kes on varasemalt arendanud ka Ääsmäe kooli. Saue valla uus hariduskompleks valmib 2020. aasta kevadeks.

Saue vallas laienenud Veskimöldre uusasumis on kasvav vajadus lasteaia ja põhikooli järele, mistõttu arendatakse piirkonda innovaatiline lasteaed-põhikool koos spordihoonega, mis võimaldaks piirkonnas elavatel lastel saada nii üld- kui huviharidust oma kodukohast. Kui uue haridusmaja planeeritud valmimisajaks on järgmise aasta kevad, siis uus spordihoone peaks valmima juba tänavu sügisel.

Veskimöldret arendava BC Arenduse OÜ esindaja Veljo Kuusk ütles, et uus haridusmaja tuleb nutikas ja innovaatiline ning kaasaegseimate lahenduste ja vahenditega, et lastel oleks võimalikult arendav õpikeskkond. „Näiteks saab koolimaja hästivarustatud IT-klassi ja ka köögiosa, kus lapsed ise kokanduskunstiga lähemat tutvust saavad teha,“ selgitas Kuusk.

„Uue õppekeskuse ehitamine on Veskimöldre elukeskkonna arendamisel järgmine väga oluline etapp. Uusasumis elavad lapsed saavad kodu lähedale oma lasteaia ja kooli. Juba valminud infrastruktuur kergliiklusteede ja ülekäiguradadega loob kõik tingimused selleks, et laste koolitee saab olema väga turvaline,“ oli Kuusk rõõmus.

Saue vallavanem Andres Laisk ütles, et Veskimöldre uus haridusmaja on suunatud uutele peredele, kes on piirkonda kolinud või kolimas ja tagab võimaluse saada lasteaia- aga ka koolikoht just kodu ligidale. Vallavanema kinnitusel on uue haridusmaja puudus täna tuntav, sest Laagri koolis on avatud juba kaks lisaparalleelklassi, et kõik lapsed koolikoha saaksid. Uude Veskimöldre lasteaed-põhikooli on esialgu planeeritud kolm vanuseastet 1.-3. klassini ning vähemalt kolm lasteaiarühma.

„Hanke võitnud ehitajaga Ehitus 5 ECO on meil varasem positiivne kogemus Ääsmäe kooli ja staadioni juurdeehitusega, nii et kõik eeldused on selleks olemas, et lasteaed-põhikool järgmise aasta sügisel uksed avaks,“ oli Andres Laisk optimistlik.

Vallavanema kinnitusel hakkab uus haridusmaja esialgu tegutsema Laagri kooli filiaalina ning lasteaiarühmasid hakkab opereerima üks juba olemasolevatest piirkonna lasteaedadest. „Uus haridusmaja saab nimeks Möldre kool ja ühel hetkel, kui suurem osa vanuseastmeid juba töötab, saab see iseseisvaks haridusmajaks,“ lisas Laisk.

Lasteaed-põhikooli arhitektuurse lahenduse lõi arhitektibüroo Tava ning koos spordihoonega rajab selle ehitusettevõte Ehitus 5 ECO. Haridusmaja investeeringuks kujuneb üle 5 miljoni euro.