Kinnistu müügitingimused

Müügihind sisaldab käibemaksu, väljaehitatud liitumispunkti ja liitumistasu kanalisatsiooni-, vee-, gaasi-, sadevete kanalisatsioonitrasside ning elektrivõrguga (peakaitse 3 x 16A) liitumiseks. Elisaga liitumist. Väljaehitatud optilise sidevõrgu liitumispunkti kinnistu piiril. Võimalust ja õigust kasutada valgustatud elamurajooni siseseid sõidu– ja kõnniteid juurdepääsuks kinnistule vastavalt detailplaneeringule ja projektile. Peale teede valmimist antakse need üle kohalikule omavalitsusele. 50% suurust osa Saue valla poolt kehtestatud valla sotsiaalobjektide väljaehitamise tasust*.

* Saue vald on kehtestanud iga planeeritud eluaseme kohta 4000 euro suuruse tasu, mida kasutatakse valla sotsiaalobjektide (lasteaed, kool, spordihoone, sotsiaalkeskus jms) väljaehitamiseks. Nimetatud tasu tuleb vallale tasuda hiljemalt enne ehitusloa taotlemist.

Arendaja jätab endale õiguse muuta hindasid!