Kinnistu müügitingimused

Müügihind sisaldab käibemaksu, väljaehitatud liitumispunkti ja liitumistasu kanalisatsiooni-, vee-, gaasi-, sadevete kanalisatsioonitrasside ning elektrivõrguga (peakaitse 3 x 16A) liitumiseks. Elisaga liitumise valmidust: väljaehitatud optilise sidevõrgu liitumispunkti kinnistu piiril. Võimalust ja õigust kasutada valgustatud elamurajooni siseseid sõidu– ja kõnniteid juurdepääsuks kinnistule vastavalt detailplaneeringule ja projektile.

Arendaja jätab endale õiguse muuta hindasid!