Kinnistu müügitingimused

Müügihind sisaldab käibemaksu, väljaehitatud liitumispunkti ja liitumistasu kanalisatsiooni-, vee-, gaasi-, sadevete kanalisatsioonitrasside ning elektrivõrguga (peakaitse 3 x 16A) liitumiseks. Elisaga liitumise valmidust: väljaehitatud optilise sidevõrgu liitumispunkti kinnistu piiril. Võimalust ja õigust kasutada valgustatud elamurajooni siseseid sõidu– ja kõnniteid juurdepääsuks kinnistule vastavalt detailplaneeringule ja projektile.

 Arendaja võtab omale õiguse tõsta alates 15. märtsist 2020 kinnistute hindasid.