Kinnistu müügitingimused

Müügihind sisaldab käibemaksu, väljaehitatud liitumispunkti ja liitumistasu kanalisatsiooni-, vee-, gaasi-, sadevete kanalisatsioonitrasside ning elektrivõrguga (peakaitse 3 x 16A) liitumiseks. Elisaga liitumise valmidust: väljaehitatud optilise sidevõrgu liitumispunkti kinnistu piiril. Võimalust ja õigust kasutada valgustatud elamurajooni siseseid sõidu– ja kõnniteid juurdepääsuks kinnistule vastavalt detailplaneeringule ja projektile.

Arendaja jätab endale õiguse muuta kodulehel avaldatud infot sh hindasid!